Språk: Swahili | Engelsk | Norsk

Nairobi stasjon (Scripture Mission East Africa) er administrasjonssenteret for NLMs arbeid i Øst-Afrika. Her ligger:

- NLMs regionskontor
- Norsk skole (NCS)
- Gjestehus
- Konferansesenter (SMCC)

I løpet av året er det også mange gjester innom. Konferansesenteret (SMCC) åpnet i år 2000 og tar imot både lokale grupper og gjester/grupper fra Norge og andre europeiske land.

Hjertelig velkommen innom tomta vår!


Bassenget på tomta i Nairobi.


Vårt gjestehus i Nairobi er først og fremst for NLM-misjonærer og andre med direkte tilknytning til NLMs misjonærer. Andre gjester oppfordres til å bruke de gode fasilitetene til SMCC - Scripture Mission Conference Centre (nlmear.smcc@nlm.no).

For henvendelser angående gjestehuset, send din e-post til nlmear.nbguest@nlm.no


Fra internat til konferansesenter
Scripture Mission Conference Center er lokalisert på den 80 mål store tomten NLM eier i utkanten av Nairobi.Tomten ble opprinnelig kjøpt i 1978 som et ledd i å skaffe skolen i Kenya gode lokaliteter. Lenge var også hovedaktiviteten ved tomten nettopp å drive skole. På det meste var det 76 barn på skolen hvorav 42 av disse bodde på internatet.

De siste årene er det imidlertid blitt færre misjonærer og dermed færre barn på skolen. Store bygningsmasser stod på slutten av 90- tallet ledige og en måtte tenke nytt.Samtidig med at det ble færre misjonærer, økte også reiseaktiviteten fra Norge til Kenya. Flere ville ut å se misjonsarbeidet med egne øyne.Scripture Mission Conference Center ble etablert i 2000 i det som tidligere hadde vært skoleinternat.

Mål
Målet for senteret var og er å være et senter hvor ulike kulturer og folk kan møtes. Her kan grupper overnatte, få mat, holde konferanse, få innblikk i misjonsarbeidet og bli utfordret til tjeneste. Senteret har i dag en kapasitet på ca 35 personer.Senteret er en viktig brikke i misjonsarbeidet som drives i Kenya og Tanzania. Scripture Mission Conference Center skal ikke være et vanlig hotell hvor en bare får mat og en seng. Det skal være noe mer.

Frem til nå har norske høyskoler som NLA og Gimlekollen representert de største gjestegruppene. Men det legges også til rette for kurs for nasjonale kristne organisasjoner og deres evangelister. Evangelister som igjen kan nå inn blant unådde folkeslag i Kenya og Tanzania.

For booking, send e-post til nlmear.smcc@nlm.no
Conference Centre Manager: +254 720 276 359


Langata Road
P.O. Box 24569
00502 Karen
Nairobi, Kenya
E-post: nlmear@nlm.no


Scripture Mission Conference Centre (SMCC)
Conference Centre Manager: +254 728 961 984
E-mail: nlmear.smcc@nlm.no

Kristoffer Krohn Sævre - Stedlig representant NLM
Tlf: +254 727 847 004
E-post: nlmostafrika@nlm.no

Nicholas Ondari - SMEA general manager
Tlf: +254 722 544 972
E-post: nlmear.genman@nlm.no