Språk: Swahili | Engelsk | Norsk

Vårt gjestehus i Nairobi er først og fremst for NLM-misjonærer og andre med direkte tilknytning til NLMs misjonærer. Andre gjester oppfordres til å bruke de gode fasilitetene til SMCC - Scripture Mission Conference Centre (nlmear.smcc@nlm.no).

For henvendelser angående gjestehuset, send din e-post til nlmear.nbguest@nlm.no